Justyna Olek

APLIKANTKA ADWOKACKA

 

• absolwentka studiów politologicznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ, ukończonych w 2011 roku, oraz prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ukończonych w 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym,
• od 2012 r. współpracuje z krakowskimi kancelariami adwokackimi, od 2013 r.
z Kancelarią Proniewski Przybyłka s.c.,
• od 2013 r. in-house lawyer w jednej z krakowskich kościelnych osób
prawnych, gdzie zajmuje się sprawami z zakresu prawa wyznaniowego, umowami w obrocie gospodarczym i szeroko rozumianym prawem nieruchomości budynkowych,
• w Kancelarii zajmuje się w szczególności prawem karnym i lokalowym.

 

kontakt: justyna.olek_USUN_ppsc.pl