Urszula Wójcikiewicz - Pociecha

APLIKANTKA ADWOKACKA

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym)
  • zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym

kontakt: urszula.wojcikiewicz_USUN_ppsc.pl